अत्यन्त जरुरी सूचना
यस उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालयमा प्लेसमेन्ट एण्ड काउन्सिलिङ्ग यूनिटको स्थापना भएको छ । जसले यस शिक्षालयवाट अध्ययन गरी सफल रुपमा काम गरि रहनु भएका प्रशिक्षार्थीहरुको जानकारी लिई अभिलेख राख्ने र रोजगारीमा नरहने प्रशिक्षार्थीहरुको अवस्था वुझि रोजगारीका लागि सहयोग गर्ने साथै शिक्षालयमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरु, अध्ययन अध्यापन सँग सम्वन्धित परामर्श दिने जस्ता क्रियाकलापहरु निःशुल्क रुपमा गर्दै आएको हुनाले यस शिक्षालयको स्थापनाकाल देखि नै यस शिक्षालयको विभिन्न कार्यक्रममा अध्ययन गरी विभिन्न स्थानहरुमा स्वरोजगार बन्ने, नोकरी गर्ने र रोजगार नै नगरी वस्ने प्रशिक्षार्थी महानुभावहरुले यस शिक्षालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो रोजगार वा बेरोजगारको अवस्थाको विवरण टिपाउन हुन अनुरोध छ । साथै आफ्ना नजिकका साथिहरुलाई पनि सो कुराको जानकारी गराउनु हुन यसै सूचना द्धारा जानकारी गराईन्छ ।
सम्पर्कको लागि कार्यालय समय भित्र शिक्षालयको टेलिफोन नं. ०२६५४०२३०, ०२६५४०२३१ मा फोन गरी विवरण टिपाउन सकिनेछ । 
                            
प्लेसमेन्ट एण्ड काउन्सिलिङ्ग यूनिट
उत्तरपानी प्रा.शि., धनकुटा